125 års jubilæum for jernbanen i Gørding. Af Chr. Sørensen. Lokalårbogen 1999 s. 108-110.

38 år med tøj i Gørding. Af Hans Nissen. Lokalårbogen 1999 s. 77-80.

En Beretning fra Fordums Tider på Bramminge Egnen. Af P.R. Udgivet af Vagn Madsen Husted. 8 artikler fra Ugeavisen Bramming. 23 s. Dec. 46.4. Livet i Gørding før Troppernes Ankomst i 1626 og andre erindringer fra Gørding og Bramming egnen.

En bonde fra Gørding fortæller: Slaget ved Dybbøl 1864. Af Stig hegn. Lokalårbogen 2005 s. 84-90.

Borgerforeningen for Gørding og Omegn 1899-1999. (36.9).

Bykroen i Gørding - og lidt om Afholdshotellet. Af Jefrey Andersen. Lokalårbogen 2005 s. 79-83.

Da jeg var dreng i Gørding. Af Ib Laursen. Lokalårbogen 2012 s. 67-72.

Doktor J.K. Jensen, Gørding. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1988 s. 88-93.

Den folkevalgte stationsforstander (J.K. Rasmussen). Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1991 s. 84-87.

Eckhardt Johnsen - maleren med rod i Gørding. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1990 s. 90-93.

Ejler Nielsen - en mand af sognet. Lokalårbogen 2001s. 43-44.

Erindringer. Af Sven Aage Hansen. 2001. Udgivet af Svend Aage Hansen. ISBN: 87-7509-650-1.

Erindringer fra Gørding - og fra 68. Af Svend Aage Hansen. Lokalårbogen 2001 s. 23-42.

Fortællingen om Det Gjørdingske Børneteater af Hanne "Bess" Hansen. Lokalårbogen 2013 s. 93-96.

Fra bondedreng til vismand. Af Christen Sørensen. Lokalårbogen 2006 s. 75-82.

Fra Gørding til prøjsisk fangelejr. Af Stig Hegn. Lokalårbogen 2004 s. 55-63.

Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie. Af Kirsten Marie Hansen Larsen. Lokalårbogen 2002 s. 99-108.

Frøken Mikkelsen. Af Dagmar Bork. 2003. Om Anna Kristine Mikkelsens opvækst i Gørding 1898-1912: s. 9-19.

Gørding Apoteks 100 års jubilæum. Af Werner Hansen. Lokalårbogen 2003 s. 113-119.

Gørding Biograf. Af. Chr. Sørensen. Lokalårbogen 1999 s. 56-58.

Gørding Idræt & Kulturcenter af Kristian Holst. Lokalårbogen 2013 s. 97-104.

Gørding Missionshus. Af Sam. Højst Petersen. Lokalårbogen 2012 s. 73-78.

Gørding Sogns Forsamlingshus. Af Jørgen Jacobsen. Lokalårbogen 2012 s. 63-66.

Gørding kirke. Nationalmuseet. Bd. 19 Ribe Amt. 29 hft. Ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 1994. s. 2969-3002.

Gørding (Gørding Herred). Nielsen, Ejler: Gård- og slægtshistorie i Lourup, Gørding sogn (i Lokal-årbogen 1983 s. 52-61).

*Gørding (Gørding Herred), Nielsen, Ejler m.fl. (red.) Træk af Gørding sogns historie Bind 1-2. Gørding Sognearkiv, 1994-95. 110 s. * Se Indhold nederst på siden.

Gørding (Gørding Herred). Gørding sogn. (Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe. 1872. s. 4-27).

Gørding Herred. Nielsen, Oluf. Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1. Afdeling. Wibe, 1872. Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe amt, 1978.

Gørding Herredssegl. Af Bue Kaae. Lokalårbogen 1984 s. 40-43.

Gørding Skofabrik. Af Poul Willadsen. Lokalårbogen 1987 s. 41-44.

Gørding Skole 75 år. 1911-1986. (37.5).

Gørdings gadenavne. Af Doris Poulsen og Tage Nielsen. Lokalårbogen 2009 s. 70-76.

Gørding Skyttekreds 1885-1965. Af Mogens Hansen. Lokalårbogen 2006 s. 88-93.

Gaarn-Larsen - en Gørding præst med visioner. Lokalårbogen 1993 s. 90-94.

Historien om "Det Gjørdingske Teater". Af Jørgen Jacobsen. Lokalårbogen 2012 s. 79-82.

Husholdningsarbejde i krig og fred. Af Kirstine Bennedsen. Lokalårbogen  1989 s. 47-54.

I.M. Lauridsen, Gørding. Gårdejer og sparekassedirektør. Af Ganzel Lauridsen. Lokalårbogen 1995 s. 94-97.

Jordemoder i Gørding i 1791. Af Krestine Frøsig. Lokalårbogen 1997 s. 110.

En københavnerdrengs erindringer fra Gørding. Af Jørgen Seide Pedersen. Lokalårbogen 1999 s. 51-55.